Kuvausehdot


Tutustuthan huolella alta löytyviin kuvausehtoihin ennen kuvauksen varaamista. Varaamalla kuvauksen sitoudut kuvausehtoihin. Nämä yleiset kuvausehdot ovat voimassa kaikissa kuvaustilanteissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Näissä kuvausehdoissa valokuvaajalla viitataan henkilöön Camilla Sipilä / photo by Camilla Sipilä ja asiakkaalla valokuvauspalvelun tilaajaan. Valokuvaaja pidättää kaikki oikeudet kuvausehtoihin ja niiden muuttamiseen.

 

Kuvauksen varaaminen 

Valokuvauksen varaus on sitova siinä vaiheessa, kun valokuvaaja on lähettänyt asiakkaalle kirjallisen vahvistusviestin sähköpostitse. Vahvistusviesti sisältää tiedot asiakkaan kanssa sovitusta kuvauksen sisällöstä ja kuvauksen ajankohdasta. 

 

Kuvauksen sisältö 

Kuvaus toteutetaan etukäteen sovittuna ajankohtana valokuvaajan studiolla, sovitussa miljöössä, tai muussa sovitussa paikassa. Itse kuvauksen lisäksi palvelu sisältää valitun kuvauspalvelun mukaisen määrän korkearesoluutioisia kuvia .jpg -muodossa, asiakkaalla on myös mahdollisuus ladata kuvista kevyemmät nettiversiot esim. sosiaalista mediaa varten. Raw-kuvia (raakakuvia) ei koskaan luovuteta asiakkaalle. 

Asiakas on halutessaan nähnyt valokuvaajan aiempia töitä ja hyväksyy, että valokuvaajan tyyli saattaa muuttua ajan myötä tai vallitsevien kuvausolosuhteiden takia. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin oman harkintansa mukaan. 

Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan kuvauksen aikana sekä mahdollisesta kuvaajan omaisuudelle aiheutetusta vahingosta.

 

Kuvauksen hinta ja maksu 

Kuvauksen hinta koostuu valitusta kuvauspalvelusta, mikäli toisin ei ole sovittu. Ajanvarauksen yhteydessä maksetaan varausmaksu, joka vähennetään lopullisesta laskusta. Varauksen vahvistuttua asiakas saa varausmaksun laskun sähköpostitse. Varausmaksu vahvistaa varauksen ja se tulee olla maksettuna ennen kuvausta (poikkeuksena nopealla varoitusajalla tehtävät kuvaukset, jolloin varausmaksun voi maksaa eräpäivän mukaisesti, vaikka itse kuvaus toteutettaisiin ennen tätä).

Kuvauksen jälkeen asiakas saa 2–4 viikon kuluessa sähköpostiinsa linkin salasanasuojattuun kuvagalleriaan, josta valmiit kuvat saa ladattua. Kuvien toimituksen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus tilata kuvistaan fineart kuvatuotteita. Lopullinen lasku lähetetään asiakkaalle tämän jälkeen. Valmiit kuvat ovat ladattavissa vähintään 3kk.  

Jos kuvat jostain syystä tuhoutuvat kokonaan tai osittain valokuvaajasta riippumattomasta syystä (esim. laiterikko), on valokuvaaja velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Valokuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 3 kk kuvauksen jälkeen, eikä valokuvaajalla ole enää sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. 


 

Kuvauksen peruminen tai siirtäminen 

Kuvausta voidaan siirtää asiakkaan toimesta sairastapauksen tai muun painavan syyn vuoksi. Uusi kuvausaika tulee sopia enintään 2 kk päähän peruutetusta ajasta. Asiakas voi myös halutessaan peruuttaa ajan kokonaan, mutta varausmaksua ei tällöin palauteta.  

Valokuvaajan sairastuessa tai muun erittäin painavan syyn vuoksi on valokuvaajalla oikeus siirtää valokuvausta. Mikäli asiakas tässä tapauksessa haluaa perua kuvauksen kokonaan, ei varausmaksua palauteta. Miljöökuvauksissa on aina säävaraus, ja huonon sään takia kuvaus voidaan siirtää toiselle päivälle.

 

Kuvien käyttö 

Asiakkaalla on oikeus tulostaa tai tilata kuvia yksityiseen käyttöön valitsemastaan paikasta rajattomasti. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla, eikä kuvia saa myydä, antaa kaupalliseen käyttöön tai ilmoittaa kilpailuun asiakkaan toimesta. Kuvia ei saa muokata lisäämällä niihin filttereitä tai muuttamalla värikuvan mustavalkoiseksi tai toisin päin. Mikäli asiakas toivoo kuviin muutoksia, voi hän esittää toiveensa valokuvaajalle.  

Mikäli asiakas julkaisee kuvia netissä/sosiaalisessa mediassa, on kuvien yhteydessä mainittava valokuvaaja photo by Camilla Sipilä tai tagi @photobycamillasipila. Valokuvaajalla on oikeus käyttää kuvia portfoliossaan ja markkinoinnissa. Mikäli kuvissa on alaikäisiä, pyytää valokuvaaja aina erikseen kirjallisen suostumuksen käyttää kuvia portfoliossa/markkinoinnissa.