Tietosuojaseloste


Tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 § ja 24 § ) mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus tiedottaa rekisteröityjä. Toimijan photo by Camilla Sipilä tietosuojaseloste täyttää tämän velvoitteen.

Rekisterinpitäjä 

Camilla Sipilä / photo by Camilla Sipilä

Y-tunnus: 3284355-5

www.camillasipila.com

Rekisterin vastuuhenkilö 

Camilla Sipilä

+358 40 171 0114

camilla@camillasipila.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää yhteydenottolomakkeen tiedot; etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut tiedot, jotka on kirjattu lomakkeeseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan yleisesti ottaen asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, puhelimitse tai muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen photo by Camilla Sipilä ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Pivo Wallet Oy:lle asiakaslaskutusta varten. Pivo Wallet Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus omiin henkilötietoihinsa ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot, tai poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan. Pyynnöt voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen camilla@camillasipila.com.


Tietojen säilytyksen kesto

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Ulkoisilla Internet- palvelimilla rekisteritiedot säilytetään ja suojataan asianmukaisesti sekä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

photo by Camilla Sipilä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.